Zasiłki

Zasiłki

Wszyscy pracujący w Niemczech, kwalifikujący się z racji niskich dochodów do pomocy społecznej, mają do niej prawo. Niezależnie, czy są obywatelami Niemiec czy nie.

klimat dla rodzin wychowujących dzieci również jest sprzyjający. Matki po urodzeniu dziecka objęte są pomocą, która waha się pomiędzy 300€ a 1800€.

Wykorzystajcie Państwa prawa. Ustawowo, jako członkowie Unii Europejskiej, każdy ma prawo do godnego życia. Pomoc Państwa, na terenie którego Państwo zamieszkujecie jest zagwarantowana!

Kontakt

xhtml   css  
ubezpieczenia