Versicherungen

Ubezpieczenia

Systematyka:

Kontakt

Słów kilka

Ludzie dążyli zawsze do tego by czuć się bezpiecznie. Już w starożytności wspólnie gromadzili pieniądze aby w czasie niepokoju wspierać poszkodowanych i ich rodziny.

Najpełniejsze poczucie bezpieczeństwa mogą Państwo zyskać obejmując ochroną wszystkie aspekty swojego życia (poprzez ubezpieczenie wypadkowe, zdrowotne, emerytalne po ubezpieczenie majątkowe).

Ubezpieczenie to produkt, którego nikt nie chce, a gdy go chce, to jest już na to za późno.

W życiu różnie bywa, na wiele nieszczęśliwych zdarzeń nie mają Państwo wpływu. Dzięki ubezpieczeniom mogą Państwo zminimalizować ich negatywne skutki.

Ideałem byłoby, gdyby każdy posiadający jakieś w miarę regularne dochody mógł zapewnić sobie odpowiednią dla swoich potrzeb i możliwości polisę. Inwestycja w polisę ubezpieczeniową charakteryzuje się dużym bezpieczeństwem, umiarkowanymi zyskami (widocznymi szczególnie w dłuższym okresie czasu).

W kilku szczególnych przypadkach ubezpieczenia wypadkowego, zdrowotnego nie zastąpi żaden inny instrument finansowy. ¦mierć lub poważna choroba czy inwalidztwo, powodują, że suma odszkodowania, którą otrzymujemy, z reguły znacznie przewyższa opłacane składki.

Bardzo ważnym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie emerytalne. Ubezpieczenie to przeznaczone jest dla osób, które szukają sposobu oszczędzania pieniędzy na przyszłą emeryturę. Żyjemy coraz dłużej, a więc wydłuża się też czas spędzony na emeryturze. Posiadając dodatkowe ubezpieczenie emerytalne zapewniamy sobie lepszą jakość życia po zakończeniu aktywności zawodowej. Aby zapobiec dramatycznemu spadkowi poziomu życia na emeryturze musimy sami podjąć własną inicjatywę. Nawet niewielkie lecz systematyczne oszczędzanie w okresie aktywności zawodowej stanie się kapitałem, z którego chętnie skorzystamy, będąc emerytami. Bowiem najdroższą rzeczą, jaką sobie kupujemy w ciągu całego swojego życia jest nasza emerytura.

Kontakt

xhtml   css  
ubezpieczenie