Haftpflichtversicherung

Odpowiedzialność

Haftpflichtversicherung - prywatne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Jednym z najważniejszych prywatnych ubezpieczeń w Niemczech jest polisa chroniąca nas od finansowych skutków odpowiedzialności cywilnej. Każda bowiem szkoda, jaką wyrządzimy osobie trzeciej, przede wszystkim uszkodzenie ciała, ale także szkody materialne musimy pokryć we własnym zakresie - i to niezależnie od jej wysokości - odpowiadamy całym zarobkiem i majątkiem, jeżeli będzie to konieczne - całe życie, aż do pokrycia całej szkody! Jest to ubezpieczenie najważniejsze, ponieważ zabezpiecza naszą egzystencję na wypadek, gdybyśmy musieli pokryć np. koszty leczenia i rehabilitacji, a nawet rentę osobie przez nas poszkodowanej. W codziennym życiu nie brakuje sytuacji, gdy niechcący spowodujemy wypadek: wystarczy niedopałek papierosa aby wywołać pożar budynku, wtargnąć jako pieszy na jezdnię, aby spowodować kolizję pojazdów. Ustawowo jesteśmy wg. § 823 prawa cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch BGB) zobowiązani do pokrycia szkód (Schadenersatz) na zdrowiu, życiu lub innych praw osób trzecich w pełnej wysokości. Polisa prywatnego OC chroni nas więc przed finansowymi skutkami szkód, jakie możemy wyrządzić innym.
Odpowiedzialność cywilna dotyczy wszystkich osób pełnoletnich zdrowych na ciele i na umyśle. Są odpowiedzialne za swoje czyny i wyrządzone szkody spowodowane umyślnie (vorsätzlich) lub nieumyślnie (fahrlässig). Dzieci do ukończenia siódmego roku życia nie odpowiadają za wyrządzone szkody. W takich przypadkach odpowiedzialność przejmują opiekunowie, najczęściej rodzice dziecka. Gdy opiekę nad dzieckiem przekazujemy osobie trzeciej, np. sąsiadce, powstałe w tym czasie szkody reguluje ubezpieczenie sąsiadki.

Dzieci pomiędzy siódmym i osiemnastym rokiem życia mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności, jeżeli działały ze świadomością (mit Einsicht) i mogły ocenić konsekwencje swoich działań.

Prywatne ubezpieczenie od odpowiedzialności potrzebuje każdy: jako osoba prywatna, członek rodziny, właściciel domu lub najemca mieszkania, jako pieszy w ruchu ulicznym, jako rowerzysta, sportowiec, podróżny itp.

Dla każdej osoby świadomej odpowiedzialności za siebie i rodzinę to konieczność! Według niemieckiego prawa, kto wyrządzi szkodę osobie trzeciej zobowiązany jest pokryć koszty powstałych z jego winy strat, czyli wypłacić odszkodowanie.

Kontakt

xhtml   css  
ubezpieczenia