Krankenversicherung

Ubezpiecz zdrowie

Krankenversicherung – Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne powinno być pierwszą sprawą do załatwienia dla wybierających się do Niemiec. Leki, lekarze i szpitale są bardzo drogie, dlatego trzeba upewnić się, że ubezpieczenie pokryje koszty leczenia w przypadku choroby i nagłych przypadków.

Prywatnemu ubezpieczeniu podlegają: - zatrudnieni pracownicy, których roczny dochód przekracza 47.700 EUR, - urzędnicy (Beamte), - prowadzący samodzielną działalność gosp. (Selbststaendige).

1 kwietnia 2007 weszła w życie reforma niemieckiej służby zdrowia (Gesundheitsreform). Jej głównym celem jest objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym (Krankenversicherung) wszystkich osób żyjących na terenie Niemiec. Podstawowym założeniem reformy jest obowiązek ubezpieczenia nałożony z jednej strony na obywateli, z drugiej strony na kasy chorych (Krankenkassen) i prywatne ubezpieczalnie. Od 1 kwietnia 2007 osoby dotychczas nieubezpieczone, przynależne do systemu ubezpieczenia państwowego (w tym również w określonych przypadkach osoby prowadzące działalność gospodarczą -Selbstständige/Gewerbetreibende) mają obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego.

Osoby objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, które nie zgłoszą się do odpowiedniej kasy chorych, muszą w przyszłości liczyć się z koniecznością zapłaty zaległych składek od 1 kwietnia 2007. Składka ubezpieczenia w państwowej kasie chorych to ok. 315 € miesięcznie. Osoby objęte tym obowiązkiem to wszyscy, którzy już wczesniej posiadali państwowe ubezpieczenie zdrowotne, nawet jeśli przebywałi w Niemczech tylko czasowo.

Znacznie korzystniejszym rozwiązaniem jest wykupienie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Od 1 lipca 2007 osoby przynależne do systemu ubezpieczenia prywatnego, a którym do tej pory z różnych przyczyn odmawiano ubezpieczenia prywatnego, mają prawo ubezpieczenia w dowolnej ubezpieczalni prywatnej. Prywatne ubezpieczalnie są zobowiązane do tego czasu do przygotowania tzw. Standardtarife, czyli pakietów świadczeń zdrowotnych, w praktyce odpowiadających mniej więcej pakietom świadczeń gwarantowanych przez kasy chorych.

Ostatni etap reformy zdrowia wejdzie w życie z początkiem 2009. Od tego czasu obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zostaną objęte osoby prowadzące działalność gospodarczą, do tej pory nie mające obowiązku ubezpieczenia w systemie ubezpieczenia państwowego.

Prowadzącym w Niemczech jednoosobową firmę/działalność gospodarczą zaleca się zawrzeć prywatne ubezpieczenie zdrowotne, które chroni przed finansowym konsekwencjami w przypadku konieczności lekarskiej interwencji i za niższe składki proponuje wyższe i lepszej jakości świadczenia medyczne.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne oferuje szerszy zakres ubezpieczeń, zapewniający między innymi dostęp do prywatnych szpitali, alternatywne terapie, które to koszty nie zawsze są pokrywane przez państwowe firmy ubezpieczeniowe. Niektórzy lekarze przyjmują tylko prywatnie ubezpieczonych pacjentów. Kolejną zaletą, jest to, że prywatne firmy ubezpieczeniowe nie oczekują od ciebie żadnej partycypacji w kosztach leczenia czy lekarstw (Zusatzzahlungen) jak to się odbywa w systemie państwowym.

Niektóre prywatne firmy oferują opcję udziału własnego (Selbstbeteiligung), która oznacza, że w przypadku choroby pokrywasz część kosztów leczenia do określonej, rocznej sumy, w zamian za co firma obniża ci wysokość miesięcznej stawki.

Wszystkie prywatne ubezpieczalnie zdrowotne są zobowiązane wprowadzić do roku 2009 taryfy podstawowe. Świadczenia w tej taryfie będą identyczne jak w państwowej kasie chorych. Ułatwiona została również możliwość zmiany ubezpieczalni. Ubezpieczony będzie mógł zabrać ze sobą zniżki wiekowe. Dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą (Selbstständige) oraz dobrze zarabiających zatrudnionych, pozostanie ubezpieczenie prywatne lepszym i tańszym systemem ubezpieczenia zdrowotnego od państwowego.

Do dnia 01.01.2009 wszyscy zamieszkali w Niemczech są zobowiązani do zawarcia ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby nie ubezpieczone, ale mieszkające na terenie Niemiec będą, poprzez prawo, zobligowane do ubezpieczenia.

Kontakt

xhtml   css  
ubezpieczenia