Kindergeld

Kindergeld

Kindergeld – Zasiłek rodzinny na dziecko

Od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Polacy mogą otrzymać Kindergeld - czyli świadczenia pieniężne na dzieci z niemieckiej instytucji Familienkasse. Świadczenia przysługują także wtedy, gdy dzieci nie mieszkają w Niemczech. Generalnie Kindergeld jest świadczeniem dla rodzin, których członkowie, obywatele UE są trwale związani z Niemcami jako krajem - mieszkają tam, osiągają dochody i płacą podatki.

W przypadku pracowników polskich warunkiem jest, aby wnioskodawca, podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech. Nieograniczony obowiązek podatkowy występuje wówczas, gdy dana osoba ma w Niemczech miejsce zamieszkania. Większość pracowników z Polski wyjeżdża do pracy w Niemczech na czas określony i zachowuje swoje gospodarstwo domowe w Polsce jako główne miejsce zamieszkania. Nie jest to przeszkodą, aby jednocześnie mieć (przez pewien czas) główne miejsce pobytu w Niemczech. Zasadniczo nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu może podlegać każdy, kto przez odpowiedni czas:
- jest legalnie zatrudniony w Niemczech (obojętnie czy u pracodawcy niemieckiego, czy na zasadzie delegowania przez firmę z Polski) i tam są odprowadzane podatki od jego wynagrodzenia
- pracuje w Niemczech na własny rachunek na podstawie działalności gospodarczej zarejestrowanej w Niemczech (Gewerbeanmeldung)

Pobieranie zasiłku rodzinnego w Polsce nie jest przeszkodą. Należy jednak wykazać ten fakt we wniosku do Familienkasse. Wówczas otrzymamy Kindergeld pomniejszony o świadczenia otrzymywane w Polsce.

Zasiłek jest wypłacany z reguły na każde dziecko, do czasu osiągnięcia przez nie pełnoletności. Możliwe jest jednak otrzymywanie pieniędzy także na dzieci starsze, do osiągnięcia przez nie 27 roku życia, o ile są bezrobotne, uczą się lub studiują, a ich dochody nie przekraczają 7180 euro rocznie. Dzieci nie muszą - w przeciwieństwie do ubiegającego się o zasiłek rodzica - mieszkać w Niemczech. W przypadku pobierania zasiłku na dziecko uczące się i mające więcej niż 18 lat, trzeba do trzech lat przechowywać dokumentację dotyczącą jego edukacji. Zdarza się, że niemieckie urzędy pracy żądają udokumentowania nauki dziecka. W przypadku jego braku, trzeba zwracać zasiłek za okres nieudokumentowanego pobierania świadczenia.

Ile wynosi zasiłek

154 euro miesięcznie na pierwsze, drugie i trzecie dziecko

179 euro miesięcznie na czwarte i kolejne dzieci

Kontakt

xhtml   css  
ubezpieczenia